17 Μαΐ 2008

Πετάξτε με το Google Earth!!!

Πετάξτε σε όλη τη γή με τα αεροπλάνα F-16 και SR22!!! Ανοίξτε το Google Earth και πατήστε τον συνδυασμό των πλήκτρων Ctrl+Alt+A για να ξεκινήσει ο Flight Simulator.
Πατήστε τον συνδυασμό των πλήκτρων Ctrl+Η για οδηγίες για τον έλεγχο των αεροπλάνων, και καλό ταξίδι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: