16 Αυγ 2008

Προστατέψτε το ασύρματο δίκτυο σας!!!

Αλλάξτε username και password στο router σας.
Οι περισσότεροι routers έχουν για username και password το 'admin', ΠΡΕΠΕΙ να το αλλάξετε, για να αποτρέψετε κάποιο χρήστη του δικτύου σας να αποκτήσει τον απόλυτο έλεγχο του router σας.

Μη δείχνετε το όνομα του ασύρματου δικτύου σας.
Σταματήστε το broadcast του SSID(service set identifier), έτσι αποτρέπετε κάποιους μη-τεχνικούς χρήστες να αποκτήσουν πρόσβαση στο δίκτυο σας.

Φιλτράρετε τις MAC διευθύνσεις.

Κάθε συσκευή του δικτύου σας έχει μία μοναδική MAC(media access control) διεύθυνση. Ρυθμίστε τον router σας να επιτρέπει τη πρόσβαση μόνο στις συγκεκριμένες συσκευές.

Ασφαλίστε με WPA η WPS.

Για τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια χρησιμοποιήστε WPA(Wi-fi Protected Access) η WPS(Wi-fi Protected Setup).

Καλή επιτυχία!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: