10 Ιαν 2009

Πατήστε το πλήκτρο F1!!!

Το πλήκτρο βοήθειας είναι το F1. Το όνομα F προέκυψε από την αγγλική λέξη function που σημαίνει λειτουργία ή συνάρτηση. Το πλήκτρο F1 χρησιμοποιείται σχεδόν πάντα για να εμφανίσει το παράθυρο της βοήθειας ενός προγράμματος ή του λειτουργικού συστήματος. Αν το λειτουργικό σας σύστημα είναι τα Windows Vista τότε μπορείτε να συμπεριλάβετε στην αναζήτηση σας και την online βάση δεδομένων της Microsoft επιλέγοντας 'Get online Help' στη κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου βοήθειας. Αν το λειτουργικό σας σύστημα είναι τα Windows XP επιλέξτε 'Microsoft Knowledge Base'.

Καλά αποτελέσματα στις αναζητήσεις σας!!! 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: