7 Μαρ 2009

Ανοίξτε ένα λογαριασμό στο Gmail


Ακολουθήστε τα βήματα που παρουσιάζονται στο βίντεο στα Μαθήματα Πληροφορικής για να αποκτήστε ένα λογαριασμό στο Gmail, τη δοκιμαστική προσέγγιση της Google στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Καλή επιτυχία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: