1 Ιουν 2009

Διαμοιράστε έναν εκτυπωτή στο οικιακό σας δίκτυο.

Υπάρχουν οι δικτυακοί εκτυπωτές που συνδέονται κατευθείαν στο δίκτυο καθώς και εκτυπωτές που συνδέονται με USB/σειριακή θύρα σε ένα υπολογιστή και μέσω αυτού στο δίκτυο. Θα ασχοληθούμε με τη δεύτερη περίπτωση, επειδή οι δικτυακοί εκτυπωτές είναι ακριβότεροι από τους οικιακούς, το μειονέκτημα τους είναι ότι πρέπει ο υπολογιστής που είναι συνδεδεμένοι, να είναι ανοικτός για να εκτυπώσουμε. Οι παρακάτω οδηγίες ισχύουν για Windows XP,Windows Vista και Windows 7.
Για να διαμοιράσουμε έναν εκτυπωτή, απο τον υπολογιστή που είναι συνδεμένος ο εκτυπωτής επιλέγουμε  Start->Control Panel->Printers and Faxes ή Devices and Printers, δεξί κλικ στον εκτυπωτή που θέλουμε να διαμοιράσουμε, Sharing -> Share this printer η Printer Properties->Sharing και στο Share name βάζουμε το όνομα του εκτυπωτή μας.
Απαραίτητη προυπόθεση όλοι οι υπολογιστές του δικτύου μας να βρίσκονται στο ίδιο workgroup. My computer->δεξί κλικ->Properties-> Computer name, πατάμε Change, και ορίζουμε το όνομα που θέλουμε στο workgroup π.χ. HOME.

Καλή Επιτυχία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: