13 Απρ 2010

Edmodo, ένα επικοινωνιακό και συνεργατικό εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς.

Αν είστε εκπαιδευτικός και θέλετε να συνεργάζεστε και να επικοινωνείτε διαδικτυακά με τους μαθητές σας, τότε δοκιμάστε το Edmodo.
Το Edmodo είναι μια δωρεάν ιστοσελίδα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανταλλαγή ιδεών, τη συλλογή και διανομή δραστηριοτήτων, με δυνατότητα βαθμολόγησης, ευκολία στην διεξαγωγή ψηφοφοριών και γενικά χρήσιμο στην επικοινωνία και στη συνεργατική μάθηση μεταξύ των παιδιών.
Το Edmodo μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης ως ένα εξαιρετικό e-learning εργαλείο για το καθένα, συμπεριλαμβανομένων των γονέων των παιδιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: