20 Μαΐ 2010

Διεκδικήστε αυτά που πληρώνετε!

Αν η σύνδεση σας στο Ιnternet δεν λειτουργεί ή διακόπτεται ανά περιόδους και έχει ταχύτητα πολύ χαμηλότερη από την ονομαστική τότε διεκδικήστε αυτά που πληρώνετε. Xιλιάδες καταναλωτές κάθε χρόνο πληρώνουν για υπηρεσίες που δεν λαμβάνουν, εξαιτίας της πρακτικής των εταιρειών τηλεπικοινωνιών. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πως μπορείτε να τα ασκήσετε; Υπάρχουν φορείς που μπορούν να σας δικαιώσουν όπως η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η οποία έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει πρόστιμα στις εταιρείες που παραβιάζουν τη νομοθεσία περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Απλά ακολουθήστε τη διαδικασία υποβολής αιτήματος/καταγγελίας. Καλή επιτυχία...

Δεν υπάρχουν σχόλια: