18 Μαρ 2011

Sophia - 30 καθηγητές για ένα μαθητή.

Η Sophia είναι μια πλατφόρμα κοινωνικής διδασκαλίας που ενισχύει τη μαθησιακή διαδικασία. Μας παρέχει τα εργαλεία για να μάθουμε, να βοηθήσουμε και να καθοδηγήσουμε ο ένας τον άλλο. Αντί για μια τάξη με 30 μαθητές μπορούμε να έχουμε μια τάξη με 30 καθηγητές για ένα μαθητή!!! Όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε τους άλλους να μάθουν. Η Sophia συνδέει μαθητές, εκπαιδευτικούς, ειδικούς και γονείς. Δείτε με ποιό τρόπο μπορούν οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, και οι γονείς να χρησιμοποιήσουν τη Sophia. Δείτε πως μπορείτε να ξεκινήσετε...

Δεν υπάρχουν σχόλια: