10 Οκτ 2017

Nutritional - ένα WooCommerce WordPress θέμα που σχεδιάστηκε για startup εταιρείες

Το Nutritional είναι ένα WooCommerce WordPress θέμα που σχεδιάστηκε για startup εταιρείες.

Το Nutritional χρησιμοποιεί το Divi ένα drag and drop σχεδιαστή σελίδων, είναι ελκυστικό και responsive, περιέχει boxes, call to action κουμπιά, φόρμα εγγραφής, όμορφα εικονίδια και εικόνες.

Το Nutritional περιέχει πέντε σελίδες(home, company, contact, products, charity).

Δείτε ένα Demo και βοήθεια.

Buy Now!

Δεν υπάρχουν σχόλια: